Obres
Urbanització plaça i restauració xemeneia Subsector 10 P.M.U. Sector Lllull ‐ Pujades - Ponent (22@)
Tancar
Urbanització de plaça i restauració de xemeneia al Subsector 10 P.M.U. Sector Lllull ‐ Pujades - Ponent (22@)
Localització:
Barcelona
Client:
Conren Tramway Cinco, S.L.
Direcció d'obra:
Albert Cusó - Brufau∙Cusó estudi d’arquitectura S.L.P.
Autor del projecte:
Albert Cusó - Brufau∙Cusó estudi d’arquitectura S.L.P.