Obres
PLANTA DE BIOMASSA
Tancar
Construcció d'un centre de producció i acopi de biomassa.
Localització:
Sant Pere de Ribes
Client:
Ajuntament de Sant Pere de Ribes
Autor del projecte:
Serveis Tècnics Enerfust
Direcció d'obra:
Magí Gual Arquitectura
Data finalització:
Maig 2020