Obres
Prototip Ressò
Tancar
Obres de condicionament de parcel·la i construcció d'un prototip d'edifici energèticament sostenible a Sant Muç.
Localització:
Rubí
Client:
PROURSA - Promocions Urbanes de Rubí, S.A.
Direcció d'obra:
Sergi Garcia - SGARQ
Autor del projecte:
Sergi Garcia - SGARQ - ressò team
Data finalització:
Juny 2016