Obres
RECALÇAMENT EDIFICI D'HABITATGES
Tancar
Reforçament estructural de la fonamentació d'un edifici d'habitatges.
Localització:
Barcelona
Autor del projecte:
Carlos Ruiz - SEGOS Management
Direcció d'obra:
Carlos Ruiz - SEGOS Management