Obres
Recuperació de la façana original de l’edifici situat a la plaça del Repartidor.
Tancar
Localització:
Plaça del Repartidor, L'Hospitalet de Llobregat
Client:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Autor del projecte:
Marta Urbiola Domènech, Arquitecta
Direcció d'obra:
Marta Urbiola Domènech, Arquitecta - Francesc Xairo Mimó, Arquitecte Tècnic
Data finalització:
Maig 2019