Obres
REFORMA DE LA PLAÇA DE CAN BASSA DE GRANOLLERS
Tancar
Reforma de la plaça de Can Bassa.
Localització:
Granollers
Client:
Ajuntament de Granollers
Direcció d'obra:
Marta Garcia - Ajuntament de Granollers
Autora del projecte:
Marta Garcia - Ajuntament de Granollers
Coordinador de Seguretat i Salut:
Susanna Andújar - TRESAT
Data finalització:
Gener 2023