Obres
Reforma d'habitatge
Tancar
Obres de reforma i canvi d'ús d'oficina a habitatge.
Localització:
Barcelona
Data finalització:
Abril 2017