Obres
REFORMA INTEGRAL ESCOLA CAN CLOS
Tancar
Reforma integral Escola Can Clos Fase 1, al Districte de Sants-Montjuïc
Localització:
Barcelona
Client:
Consorci d'Educació de Barcelona
Direcció d'obra:
José Luís Gil - GESOB Proyectos y Obras
Autor del projecte:
José Luís Gil - GESOB Proyectos y Obras
Coordinador de Seguretat i Salut:
José Luís Gil - GESOB Proyectos y Obras
Data finalització:
Setembre 2023