Obres
Reforma d'edifici
Tancar
Reforma interior d’edifici entre mitgeres per ús com a habitatge unifamiliar i local comercial.

Localització:
Barcelona
Direcció d'obra:
Mischa Essletbichler – M2 ARQUITECTURA
Autor del projecte:
Meritxell Lázaro Vilalta – M2 ARQUITECTURA
Data finalització:
Febrer 2019