Obres
REFORMA PISTES ESPORTIVES PALLEJÀ
Tancar
Reforma de les pistes exteriors del Conjunt Poliesportiu de Pallejà.

Fotografies de Jordi Surroca.
Localització:
Pallejà
Client:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Direcció d'obra:
Amado Martín Padilla – JPAM Estudio de Arquitectura SLP - Enric Peña Camarillas – AT3. Arquitectes Tècnics
Autor del projecte:
Amado Martín Padilla – JPAM Estudio de Arquitectura SLP.
Data finalització:
Març 2019