Obres
REFORMA PLANTA ENTRESÒL AJUNTAMENT DE BARCELONA
Tancar
Reforma parcial de la planta entresòl de l'Edifici Nou de les Cases Consistorials de l'Ajuntament de Barcelona
Localització:
Barcelona
Client:
Ajuntament de Barcelona
Direcció d'obra:
Marta Turmo - Ajuntament de Barcelona | Víctor Barnés - Barny Enginyeria, S.L.
Autor del projecte:
Carlos Díez - Ajuntament de Barcelona
Coordinador de Seguretat i Salut:
Sandra Rocha - COPREDIJE
Data finalització:
Juliol 2023