Obres
REFORMA SALA 10 PARLAMENT DE CATALUNYA
Tancar
Reforma interior de la Sala 10 del Parlament de Catalunya per millorar les condicions acústiques i de climatització.
Localització:
Barcelona
Client:
Parlament de Catalunya