Obres
REHABILITACIÓ DE FAÇANA EDIFICI VALÈNCIA 156-158
Tancar
Rehabilitació de façana i reparació d'elements deficients d'edifici plurifamiliar entre mitgeres al carrer València 156-158.
Localització:
Barcelona
Client:
Comunitat de Propietaris València 156-158
Direcció d'obra:
Pilar Ballarín - Arquitecta
Autor del projecte:
Pilar Ballarín - Arquitecta