Obres
REHABILITACIÓ DE FAÇANA PASSEIG DE GRÀCIA
Tancar
Rehabilitació de la façana de la finca de passeig de Gràcia 98.
Localització:
Barcelona