Obres
Rehabilitació façana Rambla Catalunya
Tancar
Rehabilitació de façana finca Rambla Catalunya 125.
Localització:
Barcelona
Client:
Comunitat de Propietaris Rambla Catalunya 125
Data finalització:
Setembre 2017