Obres
REHABILITACIÓ FAÇANES MERCAT DE LA BARCELONETA
Tancar
Rehabilitació d'acabats de façanes del Mercat Municipal de la Barceloneta.
Localització:
Barcelona
Client:
Institut Municipal de Mercats de Barcelona
Direcció d'obra:
Jordi Morros Cardona - Ondara Arquitectura S.L.P.
Autor del projecte:
Jordi Morros Cardona - Ondara Arquitectura S.L.P.
Coordinador de Seguretat i Salut:
Eduard Pérez - Anima Arquitectura Construccion S.L.
Data finalització:
Setembre 2021