Obres
Rehabilitació xemeneia "Can Pàmies"
Tancar
Rehabilitació de la xemeneia del Sector UASU-45 a can Pàmies.
Localització:
Sant Celoni
Client:
GRUGESA ÁREA PROMOCIONES, S.L.