Obres
REPARACIONS ESTRUCTURALS RECINTE CAN 60
Tancar
Reparacions puntuals de l'estructura del conjunt edificat de Can Seixanta, al Barri del Raval, Districte de Ciutat Vella
Localització:
Barcelona
Client:
Barcelona d'Infraestructures Municipals S.A. - BIMSA
Direcció d'obra:
Mercè Ramos | Pere Joan Ravetllat | Albert Pérez - U.T. E RAVETLLAT ARQUITECTURA - VALERI CONSULTORS | MASTERPLAN
Autor del projecte:
Mercè Ramos | Pere Joan Ravetllat - U.T.E. RAVETLLAT ARQUITECTURA - VALERI CONSULTORS
Coordinador de Seguretat i Salut:
Vicky Piera - PIERA & GIMÉNEZ S.L.P.