Obres
Restauració Castell de Montjuïc
Tancar
Obres de restauració del pont del fossar, el basament de la portalada, el vestíbul i túnels d'accés al Castell de Montjuïc.
Localització:
Castell de Monjuïc, Barcelona
Client:
Barcelona d'Infraestructures Municipals - BIMSA
Direcció d'obra:
Rudi Ranesi i Neus Casal - ARCOVALENO RESTAURO S.L.
Autor del projecte:
Rudi Ranesi i Neus Casal - ARCOVALENO RESTAURO S.L.
Data finalització:
Març 2017