Obres
RESTAURACIÓ ENTEIXINAT SALÓ DE CENT
Tancar
Restauració del sostre enteixinat del Saló de Cent de l'edifici vell de l'Ajuntament de Barcelona
Localització:
Barcelona
Client:
Barcelona d'Infraestructures Municipals S.A. - BIMSA
Direcció d'obra:
Mercè Marquès - Krom Restauració
Autora del projecte:
Mercè Marquès - Krom Restauració
Coordinador de Seguretat i Salut:
Modest Mor - MOR arquitectura tècnica