Obres
RESTAURACIÓ ENTEIXINATS SOSTRES POLICROMATS
Tancar
Restauració dels sostres enteixinats policromats "C" i "J" de l'Edifici Vell de l'Ajuntament de Barcelona.
Localització:
Barcelona
Client:
BARCELONA INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS S.A.
Direcció d'obra:
Mercè Marquès - Krom Restauració
Autor del projecte:
Mercè Marquès - Krom Restauració
Coordinador de Seguretat i Salut:
Marta Carbonell - MOR arquitectura tècnica