Obres
RESTAURACIÓ FUSTERIES I COBERTA IES VERDAGUER
Tancar
Restauració de les fusteries de façana i la coberta de l'IES Verdaguer.
Localització:
Parc de la Ciutadella, Barcelona.
Client:
Ajuntament de Barcelona
Autor del projecte:
Arquitectura Genís Planelles.