Obres
RESTAURACIÓ FUSTERIES I COBERTA IES VERDAGUER
Tancar
Restauració de les fusteries de façana i la coberta de l'IES Verdaguer.
Localització:
Parc de la Ciutadella, Barcelona.
Client:
Ajuntament de Barcelona - Institut Municipal de Paisatge Urbà
Direcció d'obra:
T. Illa Arquitectes S. C. P. - Arquitectura Genís Planelles
Autor del projecte:
Arquitectura Genís Planelles.
Data finalització:
Juny 2021