Obres
RESTAURACIÓ PARANINF ESCOLA INDUSTRIAL
Tancar
Restauració i consolidació dels elements ceràmics que presenten relleu a les façanes del paraninf i de les dues talaies que l'emmarquen al recinte de l'Escola Industrial.
Localització:
Barcelona
Client:
Diputació de Barcelona
Autor del projecte:
Lluís Dilme | Xavier Fabré – Dilmé Fabré Torras i Associats SLP.
Coordinador de Seguretat i Salut:
Núria Muela - Diputació de Barcelona
Data finalització:
Setembre 2023