Obres
RESTAURACIÓ XEMENEIA CAN RICART
Tancar
Obres de restauració i consolidació estructural de la xemeneia del complex de Can Ricart.
Localització:
Barcelona
Client:
Ajuntament de Barcelona - Districte de Sant Martí
Autor del projecte:
Eskubi-Turró Arquitectes S.L.P.
Direcció d'obra:
Eduard Simó - Diagonal Arquitectura i Joan Olona Casas
Data finalització:
Desembre 2019