Obres
REURBANITZACIÓ C. FRANCESC MACIÀ
Tancar
Reurbanització del carrer Francesc Macià, tram comprès entre el carrer Doctor Fleming i el carrer Cardenal Casañas.
Localització:
El Papiol
Client:
Ajuntament del Papiol
Direcció d'obra:
Pedro Palliser Pons - M7 ENGINYERS
Autor del projecte:
Pedro Palliser Pons - M7 ENGINYERS
Data finalització:
Abril 2021