Obres
REURBANITZACIÓ PASSEIG DE MALUQUER
Tancar
Reurbanització i millora de l’accessibilitat del passeig de Maluquer.
Localització:
Sant Joan Despí
Client:
Ajuntament de Sant Joan Despí
Data finalització:
Octubre 2018