Obres
REURBANITZACIÓ PLAÇA DEL CASTELL
Tancar
Reurbanització de la plaça del Castell.
Localització:
Castelldefels
Client:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Direcció d'obra:
Carlos Ruiz - SEGOS Management
Autor del projecte:
Carlos Ruiz - SEGOS Management
Data finalització:
Octubre 2019