Obres
Reurbanització Rambla de Prim i passatges Sant Martí.
Tancar
Reurbanització dels passatges Foret, Auger i Jubany, entre la Rambla de Prim i el carrer Maresme, al Districte de Sant Martí.
Localització:
Barcelona
Client:
BARCELONA INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS S.A.
Direcció d'obra:
Eduardo Fernández de Villalta – PISAN S.L.
Autor del projecte:
Mònica López Morer
Data finalització:
Maig 2019