Obres
Rotonda Ctra. Laureà Miró
Tancar
Construcció d'una rotonda a la cruïlla de les carreteres Laureà Miró i Sanson a Sant Feliu de Llobregat.
Localització:
Sant Feliu de Llobregat
Client:
CABOEL S.L.
Direcció d'obra:
Carlos Ruiz Soria - INTEC S.L. Gestión Integral de Proyectos
Autor del projecte:
Javier Gete-Alonso - INTEC S.L. Gestión Integral de Proyectos
Data finalització:
Juny 2016