Obres
Sant Jordi, Cabrils
Tancar
Obres d'infraestructura de la U.A. 18 en l'àmbit de Sant Jordi.
Localització:
Cabrils
Client:
AJUNTAMENT DE CABRILS