Obres
SATE ESCOLA PINS DEL VALLÈS
Tancar
Implantació d’un sistema d’aïllament tèrmic per l’exterior a les façanes del CEIP Pins del Vallès.
Localització:
Sant Cugat del Vallès
Client:
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Direcció d'obra:
Punt Arquitectes
Autor del projecte:
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Data finalització:
Juliol 2019