Obres
SECTOR INDUSTRIAL H-12 REUS
Tancar
Obra civil per a nova línia de mitja tensió a 25 KV del sector industrial H-12, Mas Sunyer de Reus fins a la subestació de Bellisens, construcció d'EDAR compacta i nou interceptor de cabals difusos d'aigües pluvials
Localització:
Reus
Client:
J.C. Polígon Industrial Sector H-12 de Reus
Direcció d'obra:
Xavier Gijón - TADEC S.L.P.
Autor del projecte:
Xavier Gijón - TADEC S.L.P.