Obres
SECTOR SUPP9 MERCAT-PARC CENTRAL DE SANT PERE DE RIBES
Tancar
Obres d'urbanització necessàries per la recepció definitiva per part de l'Ajuntament del Sector SUPP9 Mercat Parc Central.
Localització:
Sant Pere de Ribes
Client:
JUNTA DE COMPENSACIÓ JUNTA DE COMPENSACIÓ PARC CENTRAL SUPP.0 DE SANT PERE DE RIBESPARC CENTRAL SUPP.0 DE SANT PERE DE RIBES
Autor del projecte:
Maria Blanco -SBS Enginyers
Direcció d'obra:
Maria Blanco -SBS Enginyers
Data finalització:
Maig 2020