Obres
Urbanització La Model
Tancar
Urbanització provisional Model, al Districte de l'Eixample.
Localització:
Barcelona
Client:
BARCELONA INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS S.A.
Direcció d'obra:
Nazari Fabregat Fernández (Arquitecte) i Modest Mor i París (Arquitecte Tècnic) - MOR arquitectura tècnica
Autor del projecte:
Lola Simón Plaza - SBS Enginyers
Data finalització:
Febrer 2016