Obres
Urbanització U.A.6 Eix Llacuna Poblenou 22@
Tancar
Urbanització de l'espai públic associat a la U.A.6 del PERI Eix Llacuna del Poblenou 22@
Localització:
Barcelona
Client:
METROVACESA S.A. | Construcciones Inmobiliarias Pelayo S.A.
Direcció d'obra:
Olga Tarrasó Climent - Espinàs i Tarrasó, S.C.P.
Autora del projecte:
Olga Tarrasó Climent - Espinàs i Tarrasó, S.C.P.
Coordinador de Seguretat i Salut:
Lluís Alsina Canal - Triclinum Building Projects S.L.
Project Management:
Actio Project Management & Engineering S.L.
Data finalització:
Abril 2022