Obres
URBANITZACIÓ ZONA LÚDICA CAN ZAM
Tancar
Urbanització d'una zona lúdica accesible al Parc de Can Zam
Localització:
Santa Coloma de Gramenet
Client:
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Direcció d'obra:
Josep Ramon Vall - Enginyeria Valls SL | Albert Bestard - AB Paisatgistes SL
Autora del projecte:
Julia Goula | Helena Cardona | Dafne Saldaña - equal saree
Coordinador de Seguretat i Salut:
Josep Ramon Vall - Enginyeria Valls SL