Obres
VIAL ACCÉS CEMENTIRI ROQUES BLANQUES
Tancar
Arranjament del vial d'accés al Cementiri de Roques Blanques.
Localització:
El Papiol
Client:
Gestió Integral de Cementiris Nomber S.L.
Direcció d'obra:
Batlle i Roig
Autor del projecte:
Batlle i Roig
Data finalització:
Octubre 2020