Obres
VIAL D'ACCÉS HOSPITAL DE SANT PAU DES DEL C. SANT QUINTÍ
Tancar
Nou vial de connexió amb el carrer Sant Quintí del recinte de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Localització:
Barcelona
Client:
Fundació Privada de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Direcció d'obra:
Juan José Oliva - VVV Proyectos y Servicios con Ingenio
Autor del projecte:
Juan José Oliva - VVV Proyectos y Servicios con Ingenio
Coordinador de Seguretat i Salut:
Óscar Dopozo - e-scentia global
Data finalització:
Novembre 2021