Obres
URBANITZACIÓ VORES VIA AUGUSTA
Tancar
Urbanització del Polígon d'Actuació Illa 3 del MPG Vores Via Augusta, al Districte Sarrià-Sant Gervasi.
Localització:
Barcelona
Client:
Institut Municipal d'Urbanisme
Direcció d'obra:
CTP - Consultoria Tècnica y Proyectos 1999, S.L.
Data finalització:
Juny 2019