Obres
ZONA JOCS INFANTILS C. ALFONS EL MAGNÀNIM
Tancar
Obres relatives a la separata dels jocs infantils del carrer Alfons El Magnànim del Projecte Executiu de la Reurbanització del carrer Alfons El Magnànim des del carrer Cristòfol de Moura fins al carrer Llull, al Districte de Sant Martí.
Localització:
Barcelona
Client:
Barcelona d'Infraestructures Municipals S.A. - BIMSA
Direcció d'obra:
Maria Blanco | SBS SIMON I BLANCO S.L.
Autora del projecte:
Isabel Bennassar
Coordinador de Seguretat i Salut:
Teresa Cano | e-SCENTIA
Data finalització:
Agost 2023