Actualitat
REHABILITACIÓ PAVELLÓ DE LA PURÍSSIMA HOSPITAL DE SANT PAU

La Fundació Privada de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau adjudica a eurocatalana els treballs de rehabilitació i consolidació de la coberta, la cúpula, les terrasses i façanes del Pavelló de la Puríssima del Recinte Modernista de Sant Pau.

El pavelló de la Nostra Senyora de la Puríssima forma part del conjunt modernista del recinte de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. És un edifici de planta rectangular format per quatre cossos o volums diferents: el volum d’accés principal o vestíbul, la cúpula, el volum central i el volum posterior. Originalment constava de planta baixa, golfes i planta soterrani.

ACTUACIÓ

Els treballs de restauració adjudicats consisteixen en el desmuntatges i enderrocs d’elements de coberta i façanes no originals, la rehabilitació i consolidació de façanes, teulades, cobertes planes, fusteries exteriors i elements escultòrics, i consolidació estructural.

eurocatalana ja ha realitzat obres al Recinte Modernista de l’Hospital de Santa Creu i Sant Pau, a més de la restauració d’altres edificis i recintes modernistes com la Sala Hipòstila i la Plaça de la Natura del Park Güell.

ORÍGEN HISTÒRIC

Al 1901, Lluís Domènech i Montaner va projectar un gran conjunt hospitalari que ocupava la superfície equivalent a 9 illes de l’Eixample de Barcelona, amb una distribució d’edificis i pavellons aïllats (inicialment se’n van projectar 48 en total), envoltats de jardins, amb un gran passeig central i connectats tots ells a través de galeries subterrànies per facilitar les comunicacions intrahospitalàries.

L’acte d’inici d’obres col·locant la primera pedra es va celebrar el 18 de gener del 1902. El llegat de Pau Gil va durar fins al 1911, any en què es van esgotar els fons. Aquest any es va inaugurar un grup inicial de construccions format per deu edificis i els trams respectius de túnels que els comunicaven pel subsòl, consistents en: sis pavellons d’infermeria (Puríssima, la Mare de Déu del Carme, la Mercè, la Mare de Déu de Montserrat, Sant Salvador i Sant Leopold), dos pavellons de reconeixement (Santa Apol·lònia i Sant Jordi), la casa d’operacions (Sant Cosme i Sant Damià) i el pavelló d’Administració, que constitueix l’entrada principal al recinte d’una extensió total de 36.000m2 de terreny.

El pavelló de la Puríssima (inicialment pavelló de l’Assumpció) és un dels anomenats pavellons de malalts o d’infermeria d’un pis. Es tracta del primer dels pavellons dedicats a les dones que se situen, des del pavelló de l’administració, a l’esquerra del passeig central, és a dir al costat oest.

La construcció del pavelló es va iniciar a inicis de l’any 1905 segons els registres històrics de què es disposa.

El primer de maig del 1911 s’acorda la paralització de les obres de l’Hospital un cop s’han acabat els fons del llegat de Pau Gil. En aquell moment es donen pràcticament per acabades les obres del pavelló que es correspon amb el de Ntra. Sra. de la Puríssima, mancant petits retocs a l’interior i l’exterior del mateix. Aquests retocs es prolongaran fins al 1916, any en què es reprenen les obres al pavelló per habilitar-lo a la pràctica mèdica i la seva entrada en ús.

El 1916 es comença a habilitar el pavelló amb l’arribada de material sanitari així com el muntatge de vidrieres i vidres fixos a portes i finestres. Aquestes obres d’habilitació es perllonguen fins més enllà de l’any 1921 amb la instal·lació d’una banyera.

El pavelló es va destinar inicialment a cirurgia general. A partir de la segona meitat de segle XX es va destinar a cirurgia vascular, cirurgia digestiva i finalment a medicina interna.