Actualitat
RESTAURACIÓ XEMENEIA CAN RICART
Xemeneia Can Ricart

Finalitzats els treballs de rehabilitació i consolidació de la xemeneia del complex Can Ricart al Districte de Sant Martí de Barcelona.

Can Ricart és un dels tres grans conjunts industrials del segle XIX que queden a Barcelona. La fàbrica, originalment dedicada a la producció tèxtil, va ser dissenyada per arquitectes com Josep Oriol i Bernadet i Josep Fontserè i Mestre. El complex data de l’any 1853 i durant la segona meitat del segle XIX es van fer una ampliació i reforma.

La xemeneia disposa d’un nivell de protecció B (Bé Cultural d’Interès Local). És d’obra vista, de 39 metres d’alçada. Actualment presenta un estat de conservació deficient i s’havien produït alguns despreniments de maons. A més presentava diferents esquerdes i part de la seva coronació havia desaparegut.

Els treballs han consistit en la rehabilitació exterior i el reforç estructural interior de la xemeneia. S’ha fet una neteja general de la superfície exterior i s’han rejuntat les juntes existents utilitzant morters de calç hidràulica. A més s’han cosit les esquerdes existents i s’ha reforçat i consolidat la superfície interior de la xemeneia. A la part superior de la xemeneia s’ha instal·lat un parallamps.

eurocatalana ja disposava d’experiència per obres de restauració i consolidació de xemeneies.