Actualitat
REURBANITZACIÓ C. CARDENAL TEDESCHINI

Finalitzen les obres de reurbanització del carrer Cardenal Tedeschini al Districte de Sant Andreu de Barcelona.

Els treballs realitzats han consistit en la reordenació del carrer amb nou paviment de voreres i calçada, renovació de les xarxes de serveis, reparació del col·lector de clavegueram, nou enllumenat públic, plantació de nous arbres i col·locació de nous elements de mobiliari urbà. La intervenció ha permès la reordenació de l’espai públic ampliant la superfície per a vianants mantenint la configuració en plataformes segregades per a calçada i voreres.

reurbanització Cardenal Tedeschini