Actualitat
ROTONDA CTRA. LAUREÀ MIRÓ

Comencen les obres per la construcció d’una rotonda a la cruïlla de les carreteres Laureà Miró i Sanson a Sant Feliu de Llobregat.

Rotonda St. Feliu