Actualitat
REURBANITZACIÓ AVDA. SANT ESTEVE GRANOLLERS

L’Ajuntament de Granollers adjudica a eurocatalana les obres de reurbanització de l’avinguda Sant Esteve.

Les obres de reurbanització d’aquesta arteria de Granollers, entre la plaça Serrat i Bonastre i el carrer Josep Umbert, tenen un termini d’execució previst de 18 mesos.

El projecte preveu reduir l’espai de la calçada destinat a vehicles privats, i preveu la incorporació de carrils bici i ampliació de voreres. Es crearan dues noves fileres d’arbrat.

eurocatalana ja ha realitzat amb anterioritat obres per l’Ajuntament de Granollers, com la construcció de rotonda i nou vial de connexió amb el Complex Hospitalari, la reforma de la plaça de Can Bassa i més recentment, la millora de l’eficiència energètica de l’envolupant de l’Escola Municipal del Treball.