Actualitat
NOU VIAL D'ACCÉS AL CEMENTIRI DE ROQUES BLANQUES

eurocatalana construeix el nou vial d’accés al cementiri de Roques Blanques a El Papiol.

Les obres per la construcció del nou vial d’accés al cementiri, es situen a l’àmbit de Can Tintorer i tene una superfície aproximada de 6.445 m².

Actualment existeix un vial d’accés que dóna servei a la masia de Can Tintorer i al vial interior principal del cementiri, amb connexió directa amb el vial de sortida. En aquest àmbit està prevista la construcció d’un nou edifici funerari vinculat a la masia. La nova ordenació que resulta d’incorporar el nou edifici requereix l’arranjament del vial d’accés, ampliant la zona d’entrada amb dues plataformes per crear nou espai d’aparcament i incorporar part de l’àmbit de bosc adjacent per donar continuïtat al vial respectant la nova edificació.

L’obra es situa dins de l’àmbit del Parc Natural de Collserola, pel que tant al projecte com a l’execució de l’obra s’han de seguir criteris per la minimització de l’impacte mediambiental:

– Respectar el paisatge natural existent, adaptant-se a la topografia actual en la mesura del possible i condicionar i preservar els boscos existents, així com enjardinar les noves terrasses i els nous talussos.
– Incorporar espècies vegetals autòctones per reduir el consum de recursos hídrics i respectar els hàbitats del Parc Natural de Collserola.
– Minimitzar l’impacte de l’actuació per als edificis adjacents existents i previstos en el lloc.
– Utilitzar materials i solucions constructives de baix impacte paisatgístic, que garanteixen l’adequada gestió de l’aigua i la continuïtat amb l’imatge general del cementiri.

eurocalana ha realitzat obres en diferents cementiris i els seus entorns com la rehabilitació del cementiri dels Caputxins de Mataróurbanització exterior del Tanatori de Sitges, o l’estabilizació, excavació i contenció al cementiri de Sants entre d’altres.