Actualitat
Instal·lació control d'accessos al Park Güell

Comencen els trebals per la instal·lació de control dels accessos i de l’eix monumental del Park Güell.

Les obres serviran per instal·lar una xarxa de videovigilància i de pilones per al control dels accessos i de l’eix monumental del Park Güell.

La UTE formada per eurocatalana i Adtel Sistemas de Telecomunicación va resultar adjudicatària de les obres, que tenen un termini d’execució de 6 mesos. eurocatalana executarà els treballs d’obra civil, en un entorn sensible com el del Park Güell, en el que ja ha realitzat obres com la consolidació estructural i restitució dels revestiments dels quatre plafons de ceràmica i vidre a la Sala Hipòstila, la reparació de la impermeabilització i de la recollida d’aigües de la plaça de la Natura i la rehabilitació de la Casa Jaqués.