Patrocinis i col·laboracions

A eurocatalana, dins del nostre compromís amb la societat, promovem i patrocinem diferents accions socials, de foment de l’esport i difusió de la cultura, i col·laborem amb diferents entitats socials, sumant-nos als Objectius de Desenvolupament Sostenible, promoguts per l’ONU.

A continuació es relacionen les activitats patrocinades i les diferents col·laboracions enfocades a diferentes Objectius de Desenvolupament Sostenible:

2020:

– Copatrocini de les XLIII Jornades Internacionals sobre la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic  “Paisatges industrials”, organitzades per l’Agrupació d’Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic (AADIPA) del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC). (ODS 11)

Donació de material informàtic al Consorci del Barri de la Mina per afavorir l’accés a noves tecnologies al col·lectius amb més dificultats. (ODS 1 i 4)

– Adquisició de mascaretes higièniques reutilitzables solidàries, per a la protecció de contagis de COVID-19 a la Fundació Portolà, que facilita la integració social i laboral de persones amb discapacitat intel·lectual. (ODS 1 i 8)

– Patrocini de l’adquisició en règim de renting d’una furgoneta per al CET de la Fundació Privada Iris(ODS 1 i 8)

– Donatiu repte esportiu solidari OnCodines Trail a favor de la lluita contra el càncer. (ODS 3)

– Patrocini dels equips de futbol femení del C. F. Corbera per la temporada 20-21. (ODS 3 i 5)

2019:

– Copatrocini de les XLII Jornades Internacionals sobre la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic  “Patrimoni arquitectònic educatiu: la restauració i intervenció en els espais d’aprenentatge”, organitzades per l’Agrupació d’Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic (AADIPA) del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC). (ODS 11)

– Patrocini del  29è sopar de la Delegació del Vallès Oriental del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de Barcelona(ODS 8)

– Patrocini del Seminari i Exposició de documentació del Laboratori d’Urbanisme de Barcelona 50 anys: urbanisme i ciutats, en perspectiva. (ODS 11)

– Patrocini dels equips de futbol femení del C. F. Corbera (ODS 3 i 5)

2018:

– Patrocini de l’adquisició en règim de renting d’una furgoneta per al CET de la Fundació Privada Iris(ODS 1 i 8)

– Patrocini de l’Escola de Tennis Fairplay(ODS 3 i 5)

– Patrocini del  28è sopar de la Delegació del Vallès Oriental del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de Barcelona(ODS 8)

– Col·laboració poesia de Nadal a Premià de Dalt.

– Copatrocini de les XLIè Jornades Internacionals sobre la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic  Camins d’aigua: restauració i ús del patrimoni hidràulic, organitzades per l’Agrupació d’Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic (AADIPA) del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC). (ODS 11)

2017:

– Signatura d’un conveni de col·laboració amb la Xarxa de Serveis d’Inserció Sociolaborals del Consorci del Barri de La Mina per la selecció i incorporació de persones en risc d’exclusió social.

– Signatura d’un conveni per la contractació de treballs de jardineria amb la Fundació Privada Iris per a la integració de persones amb discapacitats psíquiques.

– Copatrocini de les XLè Jornades Internacionals sobre la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic  Aprendre del passat: repensar el futur, organitzades per l’Agrupació d’Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic (AADIPA) del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC).

– Patrocini del C. F. Corbera per la temporada 17-18.

2016:

– Patrocini del C. F. Corbera per la temporada 16-17.

– Copatrocini de les XXXIX Jornades Internacionals sobre la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic IBÈRIA, ROMA, AL-ÀNDALUS, organitzades per l’Agrupació d’Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic (AADIPA) del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC)

– Copatrocini de les XXXVIII Jornades Internacionals sobre la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic  Arquitectura tradicional: essència o forma. Un debat obert al voltant de la intervenció a l’arquitectura vernacla, organitzades per l’Agrupació d’Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic (AADIPA) del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC).