Actualitat
RESTAURACIÓ SOSTRE ENTEIXINAT SALÓ DE CENT AJUNTAMENT DE BARCELONA

eurocatalana restaurarà el sostre enteixinat del Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona.

El Saló de Cent va ser realitzat pel mestre d’obres Pere Llobet l’any 1369, té planta rectangular i està cobert amb embigat de fusta que es recolza damunt de grans arcs diafragmàtics de mig punt. Actualment, té cinc trams, però els dos darrers varen ser afegits el 1860. En aquesta reforma, dirigida per l’arquitecte Francesc Daniel Molina, es van perdre les pintures originals de l’embigat. Per la seva il·luminació es van obrir quatre rosasses, la més gran es va construir sobre l’entrada principal, mentre que les tres restants i d’inferior grandària, es van situar al mur que donava al Pati dels Tarongers. La decoració del cassetonat del sostre es va encarregar a Jaume Canalies, Francesc Jordi i Berenguer Lleonart l’any 1372. La decoració interior i el conjunt del mobiliari, de tipus neogòtic, són del 1914-24. Durant els treballs, que tenen un termini previst de 6 mesos, es mantindrà operatiu el saló per als diferents actes programats.

La restauració de l’enteixinat es portarà a terme per un equip de restauració amb contrastada experiència a l’Edifici Vell de l’Ajuntament de Barcelona, on ja s’han restaurat els sostres entreixinats C, J i F de la planta baixa. A més, des de l’any 2017, tenim contractats els treballs i obres de conservació i manteniment de l’edifici, junt amb altres edificis protegits patrimonialment propietat de l’Ajuntament de Barcelona.

Font: Viquipedia.org/