Actualitat
MANTENIMENT HOSPITAL DE SANT PAU

eurocatalana resulta adjudicatària del contracte de manteniment del Recinte de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

La Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau ha adjudicat a eurocatalana el contracte de serveis per la conservació, manteniment i reparacions d’obra civil dels pavellons i urbanització del Recinte de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

eurocatalana ja ha realitzat obres anteriorment al recinte de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, com les obres del nou vial d’accés al recinte des del carrer Sant Quintí, i actualment està executant les obres de restauració del Pavellò de la Puríssima.

Amb aquest nou contracte es consolida l’activitat de conservació i el manteniment de bèns historicoartístics. eurocatalana té contractat el manteniment de l’edifici del Palau del Parlament de Catalunya des de l’any 2016, la conservació i manteniment dels edificis historicoartístics de l’Ajuntament de Barcelona des de l’any 2017 i la conservació i manteniment del Monestir de Pedralbes des de l’any 2022.